Có xe tải nào đi hàng từ Vĩnh Kim - buôn ma thuột không?

In bài này

Có xe tải nào đi hàng từ Vĩnh Kim - buôn ma thuột không? Mình có 1 tấn hàng cần chở. Và chở đều. Trái cây nha

0914862727 | 0398990847

Sang Duy Đào

Facebook >>

 

1. Dữ liệu được thu thập tự động và thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://vantaithongminh.com/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep