Có 10 tấn hàng cám cá từ Hải Dương(KCN Đại An) về Huế

In bài này

Có 10 tấn hàng cám cá từ Hải Dương(KCN Đại An) về Huế. Bác nào có xe bốc cho e với. Lh 0905755939

 

1. Dữ liệu được thu thập tự động và thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://vantaithongminh.com/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep