Bạn cần ứng dụng kết nối,... như Uber, Grab? Hệ thống điều tài? Phần mềm quản lý đội xe? Phần mềm logistics?

DVMS đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp giao thông, vận tải thông minh... Liên hệ tư vấn >>

hr

Mẫu - Lệnh điều xe - Song ngữ Việt - Anh (có file đính kèm)

CÔNG TY ………………..

……………………COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số: …./LĐX

No.: …../LĐX

.., ngày …. tháng …. năm 20…

Dated……………………………..

ORDER OF THE VEHICLE

LỆNH ĐIỀU XE

Căn cứ giấy đề nghị cử ………… đi công tác vào ngày./…./20… đã được Giám đốc/Tổng giám đốc phê duyệt.

Pursuant to the request for sending a business trip on the day ............ .... / .... / 20 ... was Director / general manager for approval.

Phòng tổ chức hành chính Công ty điều động:

The Administrative Organization Department has a move:

Số lượng: ..................................................... Biển số: ........................................................

Amount: ....................................................... License plate: ............................................

Tên người lái: ...................... Loại: ..................................... Chỗ ngồi: .............................

Name of driver:................... Species: .............................. Seats: ...................................

do sử dụng:

The reason for using:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thời gian: ............................................................................................................................

Time: ....................................................................................................................................

Hành trình: ..........................................................................................................................

Journeys: .............................................................................................................................

Họ tên người sử dụng xe: ..................................................................................................

Full name car users: ...........................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................................

Current position: ................................................................................................................

Nơi công tác:........................................................................................................................

Work place: ........................................................................................................................

Số km dự kiến đi: ....................................... Số cầu đường sử dụng: ........................

Number of km planned: ............................ Number of tickets used: ...........................

Xác nhận số km của đơn vị sử dụng ( tên): ...............................................................

Confirm the number of kilometers of units used (signed): .........................................

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

HEAD OFFICER OF ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

Tải file mẫu tại đây >>

( DVMS )

 

Có thể bạn quan tâm:

Top phần mềm ERP mã nguồn mở miễn phí

Hoạch định Kinh doanh và Vận hành (S&OP - SALES & OPERATIONS PLANNING) trong giao vận

Nghề Thu mua (Purchasing) trong lĩnh vực vận tải, logistics

Phân hệ Quản lý Đội xe (Fleet Management) trong một hệ thống ERP thường có gì?

Tính năng cơ bản của một hệ thống giám sát hành trình, hộp đen và ứng dụng điều hành trong vận tải

Phân biệt OEM, ODM, OBM trong hàng hoá xuất nhập khẩu

Mọi nhu cầu về tư vấn các giải pháp quản lý và tối ưu vận tải, quản lý đội xe, điêu xe, điều tài... quý vị liên hệ với DVMS ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   | 02836028937 ) để có được lời giải tối ưu nhất cho quý doanh nghiệp.

Follow Us