Tra cứu thông tin kiểm định Ô tô

Tra cứu thông tin các kiểu loại xe cơ giới đã được kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật
- Tra cứu thông tin kiểm định Ô tô
- Tra cứu thông tin kiểm định mô tô, xe máy
- Tra cứu thông tin kiểm định rơ moóc, đầu kéo
- Tra cứu thông tin kiểm định xe đạp.

Tải file cài đặt cho điện thoại và máy tính bảng android tại:
https://play.google.com/store/apps/details?id=dvms.vr

hoặc http://dvms.com.vn/downloads/DangKiem.apk